Перфорирани фасадни пана. Огледала фасада от неръждаема ламарина.